Lượt xem: 49,512 - Ngày đăng: (14/03/2013)

Trực tiếp: Đã có Đức Tân Giáo Hoàng


KHÓI TRẮNG ĐÃ BÔC LÊN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINA,

LOAN BÁO CHO TOÀN THẾ GIỚI BIẾT ĐÃ CÓ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG.

 

Trực tiếp từ kênh Youtube của Vatican