Lượt xem: 2,892 - Ngày đăng: (17/10/2014)

HÃY TRẢ LẠI CHO THIÊN CHÚA NHỮNG GÌ THUỘC VỀ NGÀI

Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 29 Thường Niên hôm nay tiếp tục cho chúng ta nghe một trích đoạn rút ra từ Sách Tiên Tri Isaia nói về việc Thiên Chúa đoái thương cứu giúp Dân Người ra khỏi cảnh lưu đầy bên Babylon. Để hiểu được nội dung của đoạn sách này, thiết tưởng chúng ta nên tìm hiểu sơ qua về bối cảnh lúc bấy giờ. Khoảng 600 năm trước công nguyên, dân Babylon sống trên phần đất mà ngày nay thuộc nước Iraq. Thủ đô của Babylon cách thành phố Baghdad ngày nay khoảng 160 km về phía nam. Vào năm 587 trước công nguyên, quân Babylon đã tấn công và đô hộ Israel. Họ bắt dân Dothái sang lưu đầy bên Babylon. 50 năm sau đó, đế quốc Ba Tư, nay thuộc nước Iran, đã tấn công và đô hộ Babylon. Vua Ba Tư là Cyrô đã cho phép người Dothái hồi hương về Israel. Không những thế, vua Cyrô còn khuyến khích họ trùng tu lại đền thờ cho Gia-vê Thiên Chúa. Chính trong bối cảnh đó mà tiên tri Isaia đã thấy được bàn tay của Thiên Chúa qua tất cả những gì đang xảy ra. Isaia đã mạnh dạn gọi vua ngoại giáo Cyrô là người được Thiên Chúa xức dầu. Mặc dù vua Cyrô nghĩ rằng do tài năng của mình nên đã đánh thắng được quân Babylon, nhưng Isaia thì lại coi đó là do quyền năng của Thiên Chúa và nghĩ rằng vua Cyrô là người được Thiên Chúa sai đến để giải phóng dân mình.


Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy kẻ thù của Chúa Giêsu đã tìm cách phản công Ngài bằng cách gài bẫy Ngài. Trước khi đi sâu vào bài Tin Mừng này, chúng ta hãy nhớ lại các dụ ngôn của ba Chúa Nhật vừa qua: Hai người con, những tên tá điền sát nhân và tiệc cưới. Trong cả ba dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến những người Biệt Phái, Pharisiêu, những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Họ giống như đứa con trai nói mà không làm, hay những tá điền bất nhân và những khách mời đã từ chối không đến hoặc đến dự tiệc mà không mang áo cưới. Chính vì những lời ám chỉ đó đã làm cho họ giận phát điên lên nên tìm cách phản công Chúa Giêsu.


Cho nên trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy nhóm Biệt Phái và nhóm Hê-rô-đê vốn đối lập nhau nhưng hôm nay đã liên minh với nhau để bắt bẻ Chúa Giêsu. Họ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Có được phép nộp thuế cho vua César không?” Quả thật, đây là một cái bẫy họ giăng ra để gài Chúa Giêsu và họ tin chắc rằng phen này Chúa Giêsu “có chạy đằng trời cũng chết.” Bởi vì nhóm Biệt Phái thì chống lại việc nộp thuế cho César, còn phe Hê-rô-đê thì lại ủng hộ việc đóng thuế. Lý do là vì nhóm Biệt Phái tin rằng quốc gia của họ được dẫn dắt bởi Thiên Chúa cho nên không phải đóng thuế cho bất cứ vua trần thế và ngoại bang nào hết. Trong khi đó, nhóm Hê-rô-đê thì lại ủng hộ việc nộp thuế bởi vì họ thuộc về đảng của vua Hê-rô-đê là vua bù nhìn của đế quốc Rôma.


Cho nên, họ giả ngây giả ngô đến hỏi Chúa Giêsu xem có được nộp thuế cho vua César không? Hay nói cách khác một quốc gia được dẫn dắt bởi Thiên Chúa thì có phải nộp thuế cho ông vua trần gian hay không? Đứng trước câu hỏi này, họ nghĩ rằng Chúa Giêsu trả lời kiểu gì cũng chết. Nếu trả lời “KHÔNG” thì người ta sẽ kết án Chúa về tội chống lại chính quyền và kích động nổi loạn. Nếu trả lời “CÓ” thì sẽ bị kết tội phạm thượng chối bỏ sự dẫn dắt của Chúa đối với dân được tuyển chọn và phản bội lại đồng bào mình. Sau khi giăng bẫy,  nhóm Biệt Phái và Hê-rô-đê đang hí hửng để chờ đợi câu trả lời của Chúa. Nhưng vỏ quýt dầy thì có móng tay nhọn. Chúa Giêsu đã làm cho họ phải choáng váng khi Ngài nói rằng: “Của César hãy trả cho César, của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa.” Hay nói cách khác: “Những gì của thế gian hãy trả lại cho thế gian, còn những gì thuộc về Thiên Chúa phải trả về cho Thiên Chúa.”


Qua câu trả lời đầy khôn khéo này của Chúa Giêsu, chúng ta liên tưởng đến một câu Kinh Thánh trong sách tiên tri Isaia rằng: “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm ngôn của Đức Chúa. Như trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55, 8-9). Vâng, tư tưởng và đường lối của Chúa thì khác xa với tư tưởng và đường lối của loài người. Chẳng hạn như trong bài đọc I hôm nay, khi phải lưu đầy bên Babylon, dân Dothái vẫn tin rằng Thiên Chúa sẽ cứu giúp họ, nhưng họ không thể tưởng tượng được rằng Thiên Chúa lại chọn một ông vua ngoại giáo để xức dầu và để giải phóng họ ra khỏi cảnh lưu đầy. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của họ. Do đó, khi đối chiếu bài đọc I với bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy rằng không ai có thể gài bẫy hay đánh lừa được Chúa. Ngài là Đấng quyền năng vô cùng, là Đấng thông minh sáng láng vô cùng. Ngài biết mọi sự về chúng ta vì Ngài là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Cho nên, thay vì cứng tin và lừa dối Ngài, chúng ta hãy mau mắn quy phục Ngài và tôn nhận Ngài là Cứu Chúa của chúng ta.


Một chi tiết khác nữa chúng ta cần phải để ý là trước khi trả lời câu hỏi của nhóm Biệt Phái và Hê-rô-đê, Chúa Giêsu đã bảo họ cho Ngài xem đồng xu và khi thấy hình của César trên đồng xu đó, Ngài đã trả lời ngay: “Của César hãy trả cho César, của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa.” Qua đây Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân biệt rạch ròi những gì thuộc về trần thế và những gì thuộc về trời cao. Hơn thế nữa, Ngài cũng giúp chúng ta ý thức được chúng ta là ai và chúng ta đang mang hình ảnh của ai. Tất cả chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Do đó, chúng ta luôn mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên, mặc dù chúng ta đang sống giữa thế gian này và chúng ta có trách nhiệm phải nộp thuế, phải xây dựng quê hương đất nước, phải làm cho thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp hơn bằng cách mỗi người chúng ta phải đóng góp tài năng, sức lực và của cải của chúng ta nữa để xây dựng thế giới này. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhớ lời dạy của Chúa: “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15, 19). Như vậy, mặc dù chúng ta sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian mà thuộc về Thiên Chúa thì chúng ta mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta hãy trả lại cho thế gian những gì thuộc về thế gian. Vậy những gì thuộc về thế gian? Thưa, đó là tiền bạc của cải, danh vọng chức quyền, những đam mê thấp hèn, những tính hư nết xấu như: nóng nảy, giận hờn, kiêu căng, ích kỷ, và những tính xấu khác.


Và bởi vì mang hình ảnh của Thiên Chúa nên chúng ta phải trả lại cho Ngài những gì thuộc về Ngài. Hay nói đúng hơn chúng ta phải mang lấy những tâm tình yêu thương, bác ái, khoan dung, hiền hòa, vui tươi, trung thực, tiết độ, vị tha, đức hạnh và những nhân đức khác. Khi nào đời sống chúng ta được chiếu sáng lên bởi những đức tính này, thì khí đó, chúng ta mới thực sự là người mạng hình ảnh của Thiên Chúa trong mình và mới thực sự là người thuộc về Thiên Chúa. Và khi đó, mọi người nhìn vào chúng ta, họ sẽ thấy được hình ảnh và sự hiện diện của Thiên Chúa.


Đặc biệt, Chúa Nhật tuần này, chúng ta cử hành ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta hãy ý thức được vinh dự và trách nhiệm của mình trong việc giới thiệu Chúa cho người khác. Một trong những cách thức hữu hiệu nhất để chúng ta loan báo Tin Mừng Cứu Độ là đời sống thánh thiện đạo đức của chúng ta. Do đó, chúng ta phải sống làm sao để trở thành một người công dân tốt và một người tín hữu tốt để mọi người, nhất là lương dân, khi nhìn vào đời sống chúng ta là họ có thể nhìn thấy được chân dung của một vị Thiên Chúa nhân từ và đầy lòng yêu thương để họ tin nhận và bước đi theo Ngài.

 Lm. Phaolô Nguyễn Duy Thường

 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.