Lượt xem: 3,780 - Ngày đăng: (20/06/2016)

Slide Show năm C

Xin Quý Vị chọn đường dẫn bên dưới và tải về những Slide Show năm C:

 

Link Hướng dẫn download và bỏ màn hình đen cuối trang:

https://drive.google.com/open?id=1XfG7SJanjt4boD_bXdsWL3T9vZcLodfsfSiyIK-lzbY


Link Slide Show bài hát:
 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.