Lượt xem: 5,251 - Ngày đăng: (09/10/2016)

Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa


Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

sau Đại hội lần thứ XIII (năm 2016)


 

 

 

 

 

 
Hội đồng Giám mục Việt Nam

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.