Lượt xem: 3,238 - Ngày đăng: (02/12/2016)

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24 – 30/11/2016: 12 diễn biến quan trọng trong năm 2016

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.