Lượt xem: 2,193 - Ngày đăng: (03/02/2017)

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CAO ĐIỂM NĂM THÁNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT THÁI YÊN

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CAO ĐIỂM NĂM THÁNH


  ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT THÁI YÊN


Ngày 06 tháng 02 năm 2017

 


I. Chương trình ngày 06/02/2017


 •        08 giờ 00 - 08 giờ 45: đón tiếp các bạn trẻ trong toàn Giáo hạt  
 
 •      08 giờ 45 - 09 giờ 15: Tập trung và khởi động
 
 •        09 giờ 15 - 10 giờ 00: Giới thiệu chủ chăn và các Giáo xứ
 
 •        10 giờ 00 - 10 giờ 30: Khai mạc Đại hội (cha Phêrô Nguyễn VănTứ)
 
 •        10 giờ 30 - 12 giờ 00: Thuyết trình đề tài (Hãy ra chỗ nước sâu)
 
 •        12 giờ 00 - 13 giờ 00: Cơm trưa (hát cho nhau nghe)
 
 •        13 giờ 00 - 13 giờ 15: Vì môi trường, mỗi người một cọng rác
 
 •        13 giờ 15 - 13 giờ 30: Khởi động
 
 •        13 giờ 30 - 14 giờ 30: Chầu, xưng tội     
                                                                                (có thể làm theo hình thức Taize)
 •        14 giờ 30 - 14 giờ 45: Tập hát cộng đồng
 
 •        14 giờ 45:  sắp xếp đoàn rước chuẩn bị cho Thánh lễ
 
 •      15 giờ 00: Thánh lễ cao điểm Năm Thánh của Giáo hạt
 

Sau Thánh lễ trao Thánh Giá cho Giáo hạt Ba Làng:


* 12 bạn trẻ Giáo hạt Thái Yên, cha Hạt Thái Yên,

    cha phụ trách Giới trẻ Giáo hạt Thái Yên trao Thánh Giá


* 12 bạn trẻ Giáo hạt Ba Làng, cha Hạt Ba Làng,

    cha phụ trách Giới trẻ Giáo hạt Ba Làng nhận Thánh Giá


* Cha đặc Trách Giới trẻ Giáo phận


 

II. Phân công Phụng vụ:


        Bài đọc I:       Ngọc Lẫm


        Thánh Vịnh:  Thái Yên


        Bài đọc II:      Kiến An


       Lời nguyện:     6 bạn trẻ:  Vạn Thành (nữ), Tân Đạo (nữ), Yên Sơn (nữ), 

                                                                Tân Sơn (nam), Đông Yên (nam), Kiến An (nam).


        Dâng lễ vật:    2 Thái Yên, 2 Ngọc Lẫm, 2 Kiến An

                                            (mỗi Giáo xữ 1 nam + 1 nữ)

                                                                          

      T/M. BAN TỔ CHỨC GIỚI TRẺ GIÁO HẠT THÁI YÊN

                       Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Ngân

                                                                                                                 Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.