Lượt xem: 2,296 - Ngày đăng: (09/02/2017)

Thư Mời Cung Hiến Nhà Thờ Giáo Xứ Điền Thôn

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.