Lượt xem: 7,819 - Ngày đăng: (11/03/2017)

GPTH: Thông báo về ứng viên lên chức Linh mục và Phó tế