Lượt xem: 6,357 - Ngày đăng: (11/03/2017)

GPTH: Thông báo về ứng viên lên chức Linh mục và Phó tế