Lượt xem: 6,051 - Ngày đăng: (03/03/2012)

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam theo thứ tự A.B.C
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

DANH SÁCH THEO MẪU TỰ A.B.C

Tên Thánh - Họ TÊN Chức Vụ   Tên Thánh, Họ TÊN Chức Vụ
Giuse Diaz Sanjurjo AN Giám mụcOP   Micae Nguyễn Huy MỸ Lý trưởng
Phêrô Phan. Néron BẮC Linh mụcMEP   Phaolô Nguyễn Văn MỸ Thày giảng
Phêrô Almato BÌNH Linh mụcOP   Giacôbê Đỗ Mai NĂM Linh mục
Phaolô Tống Viết BƯỜNG Quan thị vệ   Phaolô Nguyễn NGÂN Linh mục
Phêrô Borie CAO GiámmụcMEP   Giuse Nguyễn Đình. NGHI Linh mục
Giuse Hoàng Lương CẢNH Trùm họ   Laurensô NGÔN Nông dân
Đaminh CẨM Linh mục   Đaminh NGUYÊN Chánh Trương
Phanxicô Xavie CẦN Thày giảng   Đaminh NHI Nông gia
Phanxicô Đỗ Văn CHIỂU Thày giảng   Đaminh NINH Nông dân
Gioan Baotixita CỎN Lý trưởng   Phanxicô Jaccard PHAN Linhmục MEP
Giuse Marchand DU Linh mục MEP   Matthêô Nguyễn Văn PHƯỢNG Trùm họ
Bênađô Vũ Văn DUỆ Linh mục   Emmanuel Lê Văn PHỤNG Trùm họ
Tôma Đinh Vieát DỤ Linh mục OP   Phêrô Đoàn Công QUÝ Linh mục
Phêrô Đinh Văn DŨNG Ngư phủ   Antôn Nguyễn Hữu QUỲNH Trùm họ
Vinh-sơn DƯƠNG Giáo dân   Giuse Phạm Trọng TẢ Chánh tổng
Anrê Trần An DŨNG LẠC Linh mục   Gioan Ch.Cornay TÂN Linhmục MEP
Phêrô ĐA Thợ mộc   Phanx. Fedrich TẾ Linh mục OP
Gioan ĐẠT Linh mục   Gioan B. Đinh Văn THÀNH Thày giảng.
Đaminh Đinh ĐẠT Binh sỹ   Anê Lê Thị (Bà Đê) THÀNH Giáo dân
Mt Alonzo-Leciniana ĐẬU Linh mục OP   Stêphanô  Cuênot THỂ GiámmụcMEP
Tôma Nguyễn Văn ĐỆ Thợ may   Nicôlas Bùi Đức THỂ Binh sỹ
Antôn Nguyễn ĐÍCH Trùm họ   Phêrô Trương Văn THI Linh mục
VinhSơn Nguyễn Thế ĐIỂM Linh mục   Giuse Lê Đăng THỊ Cai Đội
Augustinô Schoeffler ĐÔNG Linhmục MEP   Tôma Trần Văn THIỆN Chủng sinh
Phaolô Vũ Văn ĐỔNG Thủ bạ   Luca Phạm Trọng THÌN Chánh tổng
Phêrô Trương Văn ĐƯỜNG Thày giảng   Martinô Tạ Đức THỊNH Linh mục
Matthêu Lê Văn GẪM Thương gia   Anrê Nguyễn Kim THÔNG Trùm họ
Jacinto Castaneda GIA Linh mục OP   Martinô THỌ Viên thuế
Đaminh Nguyễn Văn HẠNH Linh mục OP   Phêrô THUẦN Ngư phủ
Phaolô HẠNH Giáo dân   Phaolô Lê Bảo TỊNH Linh mục
Giuse Fernandez HIỀN Linh mục OP   Đaminh TOẠI Ngư phủ
Giuse HIỂN Linh mục OP   Tôma TOÁN Thày giảng
Phêrô Nguyễn Văn HIẾU Thày giảng   Đaminh (Đoài) TRẠCH Linh mục OP
Gioan Đoàn Trinh HOAN Linh mục   Emmanuel NguyễnVăn TRIỆU Linh mục
Simon Phan Đức HÒA Y sỹ   Anrê Trần Văn TRÔNG Binh sỹ.
Augustinô Phan Viết HUY Binh sỹ   Phanxicô Trần Văn TRUNG Cai Đội
Gioan-Louis Bonnard HƯƠNG Linhmục MEP   Phêrô Vũ Văn TRUẬT Thày giảng.
Laurensô NguyễnVăn HƯỞNG Linh mục   Giuse TUÂN Linh mục OP
Đaminh HUYÊN Ngư phủ   Phêrô Nguyễn Bá TUÂN Linh mục
Micae Hồ Đình HY Quan Thái bộc   Giuse TUẤN Giáo dân
Giuse Nguyễn Duy KHANG Thày giảng   Phêrô Lê TÙY Linh mục
Phêrô KHANH Linh mục   Phêrô Nguyễn Văn TỰ Linh mục OP
Đaminh Phạm Viết KHẢM Quan án   Phêrô Nguyễn Khắc TỰ Thày giảng
Phêrô Vũ Đăng KHOA Linh mục   Vinh-Sơn TƯƠNG Chánh tổng
Phaolô Phạm Khắc KHOAN Linh mục   Anrê TƯỜNG Nông gia
Tôma KHUÔNG Linh mục   Đaminh Vũ Đình TƯỚC Linh mục OP
Isidore Gagelin KÍNH Linh mục MEP   Giuse TÚC Giáo dân
Jêrônimô Hermosilla LIÊM Giám mục OP   Đaminh Bùi Văn ÚY Thày giảng
Vinh-Sơn Phạm Hiếu LIÊM Linh mục OP   Giuse Nguyễn Đình UYỂN Thày giảng
Luca Vũ Baù LOAN Linh mục   Phêrô Đoàn Văn VÂN Thày giảng
Phaolô Lê Văn LỘC Linh mục   Theophane Vênard VEN Linhmục MEP
Phêrô Nguyễn Văn LỰU Linh mục   Giuse Đặng Đình VIÊN  

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.