• Cha Đắc Lộ với xứ Thanh

    CHA ĐẮC LỘ VỚI XỨ THANH (1591-1660)   1.Tiểu sử. -      Cha Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes), sinh ngày 15-3-1591, tại Avingon...

Tin tức mới nhất