• Các bài suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay 2014

  Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 MỤC LỤC 1. Sự sống. 2 2. Sự sống. 4 3. Mở cửa mộ – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt. 6 4. Thầy là Sự Sống Lại. 9 5. Lagiarô sống lại. 12 6. Nối kết với Chúa Giêsu là Nguồn ban Sự Sống. 15

 • Các bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay 2014

  Lời Chúa: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 MỤC LỤC 1. Thiên Chúa ở đâu?. 2 2. Bên bờ giếng Giacob. 4 3. Chỉ có Chúa mới lấp đầy được. 6 4. Cơn khát đam mê – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền. 9 5. Giòng nước hằng sống – Cố Lm. Hồng Phúc. 13 6....

 • Các bài suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay 2014

  Lời Chúa: St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 MỤC LỤC 1. Những sự việc bình thường. 2 2. Chúa biến hình. 4 3. Núi Tabor hôm nay – ĐGM Cosma Hoàng Văn Đạt 6 4. Đỉnh cao hôm nay – Đỉnh cao ngày mai 8 5. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 13 6. Người biến đổi hình dạng. 16 7. Thiên Chúa vẫn còn hiển dung. 19 8. Chúa hiển dung – Lm. Ignatiô Trần Ngà. 23 9. Con yêu dấu – Lm. Giuse Trần...

 • Các bài suy niệm Chúa Nhật I Mùa Chay 2014

  Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 MỤC LỤC 1. Người ta sống. 2 2. Cám dỗ. 4 3. Những cơn cám dỗ – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt. 6 4. Quỷ bỏ Người mà đi. 9 5. Những cuộc cám dỗ bất tận – R. Veritas. 12 6. Theo Ađam hay theo...

 • Các bài suy niệm Chúa Nhật 8 TN A

  CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6, 24-34 MỤC LỤC 1. Thiên Chúa quan phòng. 2 2. Thiên Chúa quan phòng. 5 3. Lạc quan – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền. 8 4. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi – Anmai 11 5. Thiên Chúa quan phòng. 16

 • Các bài suy niệm Chúa Nhật 7 TN A

  Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 MỤC LỤC 1. Yêu thương kẻ thù. 2 2. Tha thứ kẻ thù. 4 3. Trở nên con cái Chúa. 7 4. Thiên Chúa là tình yêu – Cố Lm Hồng Phúc. 10 5. Sống chữ Nhẫn – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền. 13 6. Yêu “kẻ...

 • Các bài suy niệm Chúa Nhật 6 TN A

  CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 MỤC LỤC 1. Kiện toàn lề luật 2 2. Lề luật 5 3. Thầy bảo cho anh em biết 8 4. Sống điều mình tin – Lm. Jos Tạ Duy Tuyền. 11 5. Đừng giận ghét 14 6....

 • Các bài suy niệm Chúa Nhật 5 TN A

  CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16 MỤC LỤC 1. Muối 2 2. Muối và đèn sáng. 4 3. Thắp sáng cuộc đời – R. Veritas. 7 4. Sống có ích cho tha nhân – Lm. Jos Tạ Duy Tuyền. 10 5. Muối và ánh sáng. 14

 • Các bài suy niệm Chúa Nhật III TN A

  CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 MỤC LỤC 1. Ánh sáng thế gian. 2 2. Ơn gọi. 4 3. Galilê, vùng dân ngoại. 6 4. Lựa chọn của Chúa Giêsu – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 9 5. Ơn cứu độ phổ quát – R. Veritas....

 • Các bài suy niệm Chúa Nhật II TN A

  CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 MỤC LỤC 1. Chiên Thiên Chúa. 2 2. Chiên Thiên Chúa. 4 3. Đây Chiên Thiên Chúa. 6 4. Đây Là Chiên Thiên Chúa – R. Veritas. 9 5. Con Chiên đền tội – Lm. Ignatiô Trần Ngà. 12 6. Khiêm hạ và hy sinh – Lm Jos Tạ Duy Tuyền. 16 7. Đây Chiên...

 • Giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa

  I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 1,29-34 (29) Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. (30) Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, vì có trước tôi. (31) Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước”. (32) Ông Gio-an...

 • Các bài suy niệm lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

  LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17 MỤC LỤC 1. Dấu Thánh Giá. 3 2. Chọn lựa. 5 3. Con yêu dấu. 7 4. Dòng sông Chúa dẫn tôi về. 10 5. Người Con yêu dấu. 13 6. Chúa Giêsu chịu phép rửa. 18 7. Chúa Giêsu chịu phép rửa – Damiano. 23 8. Chúa Giêsu chịu phép rửa. 26

 • Các bài suy niệm Lễ Hiển Linh - Năm A

    Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 MỤC LỤC 1. Ra đi 2 2. Ngôi sao dừng lại 5 3. Thiên Chúa tỏ mình. 8 4. Ánh sao đạo đức - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 10 5. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 13 6. Con đường đức tin. 16 7. Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời 21 8. Gặp Chúa – Lm...

 • CN III Mùa Vọng : Các bài suy niệm

  CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A Lời Chúa: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 MỤC LỤC 1. Vở kịch dang dở. 2 2. Đấng sẽ đến. 4 3. Dung mạo Đức Kitô – ĐTGM. Jos Ngô Quang Kiệt 6 4. Suy niệm của ĐGM. GiuseVũ Duy Thống. 10 5. Còn phải đợi ai?. 16 6. Kiên nhẫn đợi chờ!. 19 7. Hãy để việc làm minh chứng về Ta....

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.

 
 
Tin tức mới nhất